Rekonstrukcja ogrodów ozdobnych w zespole pałacowo-parkowym w Brzegu Dolnym położonych na szlaku Krainy Łęgów Odrzańskich

 

Data rozpoczęcia:   II kwartał  2014

Koszt całkowity:    88 000,00 PLN

Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Montaż finansowy:
Dofinansowanie z UE – 20 000,00 PLN
Budżet Gminy Brzeg Dolny – 68 000,00 PLN

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Oś: 4 LEADER

Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Małe projekty”

Opis:

W ramach projektu przeprowadzono rekonstrukcję dawnego ogrodu ozdobnego położonego na tyłach pałacu, przylegającego do muru oporowego od strony rzeki Odry. Nowo powstały ogród nawiązuje do stylistyki ogrodu barokowego, z geometrycznymi kwaterami zieleni obsadzonymi formowanymi żywopłotami z krzewów zimozielonych (bukszpan wiecznie zielony) i kwiatami sezonowymi. Ponadto w ramach projektu zrekonstruowano 30,3 m krawężników i obrzeży granitowych; wykonano żwirowo mineralne ścieżki spacerowe
o powierzchni 194,5 m2; nasadzono rośliny na powierzchni 450 m2. W ramach pozostałych robót wykonano 1 postument z piaskowca i umieszczono na nim Wazę  poddaną wcześniej renowacji; postawiono 2 ławki typu Wenecja; zamontowano na drzewach przy wschodniej elewacji pałacu 2 budki  lęgowe dla ptaków.

Powrót >>