Przebudowa (modernizacja) Wiejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Radeczu

 

Data rozpoczęcia: I kwartał 2009

Koszt całkowity: 540 106,22 PLN

Program: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Montaż finansowy:
Dofinansowanie z UE – 314 239 PLN
Budżet Gminy Brzeg Dolny – 225 867,22 PLN

 

Inwestycja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Oś: 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej

Działanie: 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi

 

Opis:
Umowa na dofinansowanie w/w zadania została podpisana w dniu 28 września 2009 roku.
Przedmiotem projektu była przebudowa (modernizacja), bez zmiany sposobu użytkowania istniejącej świetlicy wiejskiej w Radeczu wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy. Głównym celem projektu było stworzenie Wiejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji
w Radeczu w celu integracji mieszkańców, pobudzenia aktywności i budowy społeczeństwa obywatelskiego. Centrum pozwoliło mieszkańcom na realizację wielu działań ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania innego stylu życia wśród dzieci i młodzieży.

W ramach modernizacji budynku świetlicy wykonane zostały następujące prace:

– modernizacja termiczna budynku (ocieplenie ścian i dachu, wymiana stolarki okiennej
i drzwiowej),

– modernizacja instalacji sanitarnych (wykonanie nowej instalacji wodno – kanalizacyjnej oraz przebudowa istniejącej),

– modernizacja instalacji elektrycznej

– wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania,

– dobudowa niezbędnych pomieszczeń sanitarnych i pomocniczych,

– budowa podcienia – jako zadaszenia dla imprez plenerowych,

Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy obejmowało wykonanie:

–       ciągów pieszo-jezdnych,

–       placu zabaw dla dzieci i ścieżek żwirowych spacerowych,

–       boiska do siatkówki,

–       parkingu na 14 stanowisk,

–       placu do tańca,

–       elementów zewnętrznych – oświetlenia.

Powrót >>