Przebudowa i wyposażenie istniejącego budynku do pełnienia funkcji społeczno-kulturalnych we wsi Naborów

 

Data rozpoczęcia: III kwartał 2010

Koszt całkowity: 326 690 PLN

Program: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Montaż finansowy:
Dofinansowanie z UE – 212 481 PLN
Budżet Gminy Brzeg Dolny – 114 209 PLN

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich; Program Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Oś: 4 LEADER

Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”

 

Opis:
Umowa na dofinansowanie w/w zadania została podpisana w dniu 23 marca 2011 roku.
Przedmiotem inwestycji była przebudowa i wyposażenie istniejącego budynku, zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturą przy budynku, która miała na celu przystosowanie go do nowych warunków użytkowania. Wykonano roboty remontowo-budowlane, instalację elektryczną, instalację wodno-kanalizacyjną oraz zakupiono wyposażenie. Elementy wyposażenia to stoły; krzesła; zmywarka do naczyń oraz lodówka.

Powrót >>