PROW 2014-2020

PROW 2014-2020
Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż Odry (ul. Podwale w Brzegu Dolnym) w „Krainie Łęgów Odrzańskich”

Umowa o przyznanie pomocy: Nr 00381-6935-UM0110594/17 z dnia 14.06.2018 r.
Całkowity koszt operacji: 393 600,00 zł
Koszty kwalifikowalne operacji: 393 600,00 zł
Kwota przyznanej pomocy: 198 787,00 zł
Wkład własny Gminy Brzeg Dolny: 194 813,00 zł

Więcej >>

 

PROW 2014-2020
Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Pysząca

Umowa o przyznanie pomocy: Nr 00050-65170-UM0110053/18 z dnia 04.02.2019 r.
Całkowity koszt operacji: 860 962, 00 zł
Koszty kwalifikowalne operacji: 860 962,00 zł
Kwota przyznanej pomocy: 500 000,00 zł
Wkład własny Gminy Brzeg Dolny: 360 962,00 zł
Termin zakończenia realizacji operacji: IV kwartał 2019 r.

Więcej >>