PROW 2014-2020

PROW_2014-2020_logotypy

 

„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Tytuł operacji:  „Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż Odry (ul. Podwale w Brzegu Dolnym) w „Krainie Łęgów Odrzańskich”.

Działanie: LEADER Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS).

Poddziałanie: 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Cel w ramach LSR Kraina Łęgów Odrzańskich, w który wpisuje się operacja: „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej”. Przedsięwzięcie I. turystyka na „Szlaku Odry”.

 

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel:

Głównym celem projektu jest rozwijanie infrastruktury służącej do uprawiania   turystyki
i rekreacji na terenie Gminy Brzeg Dolny. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez przebudowę nieużytkowanej i zarośniętej ul. Podwale a następnie poprzez udostępnienie nowo powstałego ciągu pieszo-rowerowego mieszkańcom gminy Brzeg Dolny i odwiedzającym miasto turystom.

 

Opis operacji:

Przedmiotem projektu jest przebudowa biegnącej wzdłuż rzeki Odry ulicy Podwale w Brzegu Dolnym. Zarośnięta i nieużytkowana droga zostanie przebudowana i na nowo zagospodarowana do potrzeb ruchu turystycznego pieszo – rowerowego, rekreacyjnego oraz do codziennych pieszo-rowerowych potrzeb komunikacyjnych mieszkańców Brzegu Dolnego.  Przebudowana ul. Podwale nie będzie udostępniona dla ruchu samochodowego. Produktem realizacji projektu/planowanym efektem będzie powstanie nowej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w postaci ścieżki pieszo – rowerowej o długości 0,63 km wraz z punktem postojowym.

 

 

Umowa o przyznanie pomocy:
Nr 00381-6935-UM0110594/17 z dnia 14.06.2018 r.

Całkowity koszt operacji:                        312 412,35 zł

Koszty kwalifikowalne operacji:            312 412,35 zł

Kwota przyznanej  pomocy:                    198 787,00 zł

Wkład własny Gminy Brzeg Dolny:       113 625,35 zł