POPC 2014-2020

POPC 2014-2020
Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

UMOWA O PRZYZNANIE GRANTU: Nr 988-01-57-743 zawarta 26 czerwca 2020 r.
Całkowita wartość Projektu: 55 000,00 zł
Kwota dofinansowania Projektu: 55 000,00 zł
Więcej >>

POPC 2014-2020
Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

UMOWA O PRZYZNANIE GRANTU: Nr 2648/2020 z dnia 4 maja 2020 r.
Całkowita wartość Projektu: 69 328,80 zł
Kwota dofinansowania Projektu: 69 328,80 zł

Więcej >>