Perspektywa 2007-2013

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

 

Poprawa jakości powietrza w Gminie Brzeg Dolny poprzez opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej

Data rozpoczęcia: III kwartał 2014
Koszt całkowity:   51 800,00 PLN
Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013

Więcej >>

 

 

 

 

Ogród ozdobnyZagospodarowanie przestrzeni publicznej na nabrzeżu Odry – utworzenie miejsc pod imprezy plenerowe w miejscowości Brzeg Dolny, położonej na szlaku Krainy Łęgów Odrzańskich

Data rozpoczęcia:   II kwartał  2014
Koszt całkowity:     86 474,91 PLN
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Więcej >>

 

 

Ogród ozdobnyRekonstrukcja ogrodów ozdobnych w zespole pałacowo-parkowym w Brzegu Dolnym położonych na szlaku Krainy Łęgów Odrzańskich

Data rozpoczęcia:   II kwartał  2014
Koszt całkowity:    88 000,00 PLN
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Więcej >>

 

 

Świetlica w ŻerkowieBudowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem, infrastrukturą techniczną i zjazdami z drogi gminnej w miejscowości Żerków

Data rozpoczęcia: I kwartał 2013
Koszt całkowity: 746 535,93  PLN
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Więcej >>

 

 

UEBudowa ścieżek przyrodniczo-edukacyjnych i punktów widokowych w zabytkowym parku krajobrazowym

Data rozpoczęcia:    24 stycznia 2013
Koszt całkowity:      1 177 219,80 PLN
Program: Regionalny  Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
Więcej >>

 

Ogród ozdobnyZagospodarowanie przestrzeni publicznej na nabrzeżu Odry pod potrzeby mieszkańców i turystów w Brzegu Dolnym

Data rozpoczęcia:  II kwartał 2013
Koszt całkowity:    98 251,89  PLN
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Więcej >>

 

Baza turystyczna w WałachModernizacja i zagospodarowanie obiektów małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na nabrzeżu Odry w miejscowości Wały

Data rozpoczęcia:   II kwartał  2013
Koszt całkowity:     427 568,33 PLN
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Więcej >>

 

Program Rozwoju Obszarów WiejskichRozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Naborowie

Data rozpoczęcia: IV kwartał 2013
Koszt całkowity: 182 054  PLN
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Więcej >>

 

Ośrodek Wypoczynkowy w WałachZakup i montaż pływającego pomostu do Ośrodka Wypoczynkowego we wsi Wały oraz zakup sprzętu pływającego

Data rozpoczęcia:   II kwartał 2012
Koszt całkowity:     54 489,00 PLN
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Więcej >>

 

 

Świetlica w GrodzanowieEuropean Rural Futures (Przyszłość europejskich obszarów wiejskich) – w skrócie „EURUFU”

Data rozpoczęcia: I kwartał 2011
Koszt całkowity: : 2,2 mln Euro
Program: Program dla Europy Środkowej
Więcej >>

 

 

Program Rozwoju Obszarów WiejskichZakup wyposażenia do świetlic we wsi Godzięcin i Bukowice

Data rozpoczęcia:   II kwartał 2011
Koszt całkowity:     41 589,22 PLN
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Więcej >>

 

Kapitał LudzkiSuper szkoły

Data rozpoczęcia: II kwartał 2010
Koszt całkowity: : 892 678,72 PLN
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013
Więcej >>

 

Kapitał LudzkiSzkoła dla ciebie

Data rozpoczęcia: IV kwartał 2010
Koszt całkowity: : 200 038,05 PLN
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013
Więcej >>

 

Świetlica w NaborowiePrzebudowa i wyposażenie istniejącego budynku do pełnienia funkcji społeczno-kulturalnych we wsi Naborów

Data rozpoczęcia: III kwartał 2010
Koszt całkowity: 326 690 PLN
Program: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Więcej >>

 

 

Program Rozwoju Obszarów WiejskichPrzebudowa (modernizacja) Wiejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w miejscowości Godzięcin

Data rozpoczęcia: III kwartał 2010
Koszt całkowity: 658 206,53 PLN
Program: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Więcej >>

 

Program Rozwoju Obszarów WiejskichZakup wyposażenia do świetlicy we wsi Stary Dwór

Data rozpoczęcia:   III kwartał 2010
Koszt całkowity:     46 224,88 PLN
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Więcej >>

 

Punkt cumowniczy - wizualizacjaWaterways Forward – Czas na szlaki wodne

Data rozpoczęcia: I kwartał 2009
Koszt całkowity: : 2,8 mln Euro
Program: Program INTERREG IVC
Więcej >>

 

Wiejskie Centrum Kultury, Sportu  i Rekreacji w RadeczuPrzebudowa (modernizacja) Wiejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Radeczu

Data rozpoczęcia: I kwartał 2009
Koszt całkowity: 540 106,22 PLN
Program: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Więcej >>

 

Samochód do selektywnej zbiórki odpadówZakup środka transportu oraz pojemników do segregacji odpadów komunalnych

Data rozpoczęcia: II kwartał 2009
Koszt całkowity: 399 786,68   PLN
Program: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Więcej >>

 

Wiejskie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji  w Starym Dworze

 

Budowa Wiejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w miejscowości Stary Dwór

Data rozpoczęcia: IV kwartał 2009
Koszt całkowity: 1 025 713,82 PLN
Program: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Więcej >>

 

 

 

 

Świetlica w Radeczu

Zakup wyposażenia do świetlic we wsi Radecz i Wały

Data rozpoczęcia:   IV kwartał 2009
Koszt całkowity:     51 975,82 PLN
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Więcej >>

 

Stacja uzdatniania wody w JodłowicachPrzebudowa stacji uzdatniania wody w Jodłowicach

Data rozpoczęcia: 11 maj 2009
Koszt całkowity:   1 328 641,00 PLN
Program: Regionalny  Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
Więcej >>

 

 

Budynek przy ul. Kolejowej 23Zmiana sposobu użytkowania obiektów po ZGKiM położonych przy ul. Kolejowej 23 z przeznaczeniem na lokale socjalne

Data rozpoczęcia:   31 lipca 2009
Koszt całkowity:    1 829 470,80 PLN
Program: Regionalny  Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
Więcej >>

 

 

Budynki przy ul. Puka w Brzegu DolnymOdnowa części wspólnych budynków przy ul. Rynek 4, 5, 5a, Przejazd 1A, Puka 1

Data rozpoczęcia:   15 września 2009
Koszt całkowity:     260 743,38 PLN
Program: Regionalny  Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
Więcej >>

 

 

Dawny folwark (gołębnik) przy ul. KolejowejRewitalizacja i adaptacja zabudowań dawnego folwarku (gołębnik) z przeznaczeniem na działalność Dolnobrzeskiego Ośrodka Kultury

Data rozpoczęcia:   18 listopada 2009
Koszt całkowity:     2 582 928,04  PLN
Program: Regionalny  Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
Więcej >>

 

 

Dawny folwark (stajnia  z wozownią) przy ul. KolejowejRewitalizacja i adaptacja zabudowań dawnego folwarku (stajnia z wozownią) z przeznaczeniem na działalność GOPS

Data rozpoczęcia:    18 listopada 2009
Koszt całkowity:      2 776 361,00 PLN
Program: Regionalny  Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
Więcej >>

 

UEOdnowa budynku przy ul. Zwycięstwa 5 w Brzegu Dolnym na potrzeby instytucji działających na rzecz społeczności lokalnej

Data rozpoczęcia:    15 września 2009
Koszt całkowity:      227 741,14 PLN
Program: Regionalny  Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
Więcej >>

 

Przedszkole nr 1Odnowa budynku Przedszkola nr 1 przy ul. Zwycięstwa w Brzegu Dolnym

Data rozpoczęcia:    15 września 2009
Koszt całkowity:      755 352,71  PLN
Program: Regionalny  Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
Więcej >>

 

 

Pałac w Brzegu Dolnym - wizualizacjaUrban Spaces – Enhancing the attractiveness and quality of the Urban enviorment (Urban Spaces – Podnoszenie atrakcyjności i jakości środowiska miejskiego)

Data rozpoczęcia: I kwartał 2008
Koszt całkowity: : 2,4 mln Euro
Program: Program dla Europy Środkowej
Więcej >>