ZŁOTA SETKA SAMORZĄDÓW „RZECZPOSPOLITEJ”

Złota Setka Samorządów

Kołobrzeg, Zator i Uniejów – to pierwsze trzy gminy w kategorii gmin wiejsko-miejskich z tegorocznej „Złotej Setki Samorządów”.
Wczoraj dziennik „Rzeczpospolita” opublikował wyniki corocznego rankingu samorządów. Brzeg Dolny z liczbą 51,58 punktów znalazł się na 27 miejscu.

W „Złotej Setce Samorządów” jesteśmy obecni od lat. W ubiegłym roku zajęliśmy w rankingu 20 miejsce a w 2007 roku zajęliśmy najwyższe jak do tej pory – dziewiąte miejsce.

Ranking powstaje w oparciu o dane z Ministerstwa Finansów. Pod uwagę brane jest zarządzanie finansami w latach poprzednich. Następnie do drugiego etapu wybieranych jest 565 samorządów, które odpowiadały na pytania zawarte w ankiecie. Zgromadzone dane ocenia Kapituła Rankingu Samorządów pod przewodnictwem byłego premiera Jerzego Buzka.

Ocena jakości gminy
Suma punktów – 51,58
Za zarządzanie – 23,58
Za sytuację finansową – 29,01
Dochody w zł na osobę – 3359
Wydatki w zł na osobę – 3432
Pozyskane środki unijne w zł na osobę – 106
Zobowiązania do dochodów w proc. – 25,0
Udział wydatków na organizacje pozarządowe w proc. – 1,04
Nakłady na gospodarkę mieszkaniową w zł na osobę – 211
Wydatki na promocję w wydatkach ogółem w proc. – 1,74
Nowe podmioty gospodarcze liczone na 1000 mieszkańców – 6
Liczba mieszkańców w tys. – 16,0

Polecamy