Z PTTK na Ukrainę

PTTK

Oddział Miejski PTTK Rokita organizuje wycieczkę na Ukrainę w terminie od 12 do 17 września.
Koszt wycieczki to 850 zł + 10 euro + 50 zł na bilety wstępów do zwiedzanych obiektów.
Szczegółowy program wycieczki można znaleźć na stronie www.pttk.brzegdolny.pl.

Chętni mogą się zapisywać w biurze Oddziału przy ul. Zwycięstwa w każdy czwartek od 15.30 do 17.30 lub telefonicznie pod numerem 319 79 27.
Tam też udzielane są dodatkowe informacje w sprawie wycieczki.

Polecamy