„Wszechstronna edukacja – klucz sukcesu”

Wszechstronna edukacja

Trwa rekrutacja do projektu „Wszechstronna edukacja – klucz sukcesu”
Jeszcze w tym roku w Szkole Podstawowej nr 1 im. A. Mickiewicza w Brzegu Dolnym ruszą zajęcia edukacyjne w ramach projektu pn.: „Wszechstronna edukacja – klucz sukcesu”.
Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej 10 Edukacja; Działania 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej,  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Gmina Brzeg Dolny realizuje projekt w partnerstwie z firmą Syntea S.A oraz z gminami: Dobroszyce i Wołów.  Liderem projektu jest Gmina Dobroszyce.
Kwota dofinansowania dla Gminy Brzeg Dolny wynosi 231 040,95 zł, a całkowita wartość projektu w przypadku naszej Gminy to:  243 191,88 zł.
Okres realizacji projektu: od 01.09.2017 r. do 30.06.2019 r.

Uczestnikami projektu będą uczniowie i nauczyciele. W ramach projektu prowadzone będą zajęcia w następującym zakresie:
-uczniowie: zajęcia wyrównawcze i rozwijające, z zakresu przedmiotów przyrodniczych, matematycznych, informatycznych, językowych,
-nauczyciele: wykorzystywanie narzędzi TIK i metody eksperymentu w procesie nauczania oraz poradnictwo edukacyjno-zawodowe.

Udział uczestników/uczestniczek w projekcie jest bezpłatny. Jedna osoba może uczestniczyć w kilku rodzajach zajęć.

Rekrutacja uczniów do projektu prowadzona jest na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 im. A. Mickiewicza w Brzegu Dolnym.

Bliższe informacje oraz regulamin rekrutacji i uczestnictwa są dostępne w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 1 oraz w biurze projektu: pok. nr 118 i 117 Urząd Miejski w Brzegu Dolnym, ul. Kolejowa 29, 56-120 Brzeg Dolny.

Polecamy