Urząd Stanu Cywilnego informuje

Sesja Rady Miejskiej

Urząd Stanu Cywilnego informuje, że wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego lub zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby, składa się w dowolnym urzędzie stanu cywilnego na terenie całego kraju.

Jeżeli wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego lub zaświadczeń zostanie złożony do kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, który przechowuje księgę stanu cywilnego, dokonuje on wydania odpisu lub zaświadczenia w ciągu 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

Jeżeli wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego lub zaświadczeń, został złożony do kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, który nie przechowuje księgi stanu cywilnego, dokonuje on wydania odpisu lub zaświadczenia w ciągu 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

 

 

Polecamy