Skorzystaj z dotacji na usuwanie azbestu

Program usuwania azbestu

W związku z ogłoszonym konkursowym naborem wniosków związanych z usuwaniem azbestu na rok 2018 przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Urząd Miejski w Brzegu Dolnym prosi o deklarowanie się chętnych –  ujętych w inwentaryzacji  wyrobów zawierających azbest –  do skorzystania w 2018 roku z  dotacji do 85%  na przedsięwzięcie związane z demontażem, zbieraniem i transportem oraz unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest.
Zgłoszenia przyjmowane będą  na formularzu dostępnym w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Brzegu Dolnym, na  stronie internetowej www.bip.brzegdolny.pl w zakładce przetargi i ogłoszenia / ochrona środowiska oraz w pokoju 122 (oficyna), do 19 stycznia br.

Polecamy