Program usuwania azbestu

Sesja Rady Miejskiej

Urząd Miejski w Brzegu Dolnym informuje, że w wyniku realizacji zadania pn. „Demontaż, transport i utylizacja pokryć azbestowych w ramach „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Brzeg Dolny na lata 2011-2032″ – etap V” został osiągnięty efekt rzeczowy i ekologiczny, polegający na odbiorze i utylizacji 34,10 Mg materiałów zawierających azbest.

Gmina na realizację zadania w 2015 roku otrzymała 45% dotację w kwocie 8 218,00 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Polecamy