Program usuwania azbestu

Urząd Miejski w Brzegu Dolnym informuje, że w wyniku realizacji zadania pod nazwą „Demontaż, transport i utylizacja pokryć azbestowych w ramach „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Brzeg Dolny na lata 2011 – 2032″ – etap VII” został osiągnięty efekt rzeczowy i ekologiczny, polegający na odbiorze i utylizacji 63,255 Mg materiałów zawierających azbest.
Gmina na realizację zadania otrzymała 85% dotację w kwocie 28 268,91 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Polecamy