Program Rewitalizacji Gminy, wyślij zgłoszenie

Lokalny Program Rewitalizacji

Szanowni Państwo,

Trwają prace nad opracowaniem  Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Brzeg Dolny na lata 2016–2023. Istotną częścią programu rewitalizacji jest lista planowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które zgłaszane są przez interesariuszy tego programu.

W związku z powyższym zachęcam mieszkańców Gminy Brzeg Dolny, przedsiębiorstwa i organizacje pozarządowe zainteresowane uwzględnieniem swoich zadań w opracowywanym programie rewitalizacji do wypełniania poniższego formularza.

Wszystkie zgłaszane projekty zostaną zgromadzone i ocenione pod kątem możliwości ujęcia ich w dokumencie.

Wypełnione FORMULARZE ZADAŃ prosimy przekazywać do 19 sierpnia 2016 r.:

–  w formie elektronicznej, dostępnej pod adresem http://bit.do/formularz-zadan

– w formie elektronicznej (edytowalnej) przesyłając na adres: fundusze@brzegdolny.pl lub bezpośrednio do wykonawcy dokumentu k.plonka@ekocde.pl

– w formie papierowej: Urząd Miejski w Brzegu Dolnym (Biuro Obsługi Klienta) lub
w Referacie ds. Funduszy Europejskich (pok. 117, 118), ul. Kolejowa 29; 56-120 Brzeg Dolny.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z wykonawcą dokumentu – Centrum Doradztwa Energetycznego Sp. z o.o. Osoba do kontaktu w sprawie: Pani Katarzyna Płonka tel. 32 326 78 17.

BURMISTRZ GMINY BRZEG DOLNY
Stanisław Jastrzębski

 

Więcej na:

Brzeg Dolny – Rewitalizacja

Polecamy