PCPR – bezpłatna pomoc

Referendum 2015

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie informuje, iż w każdy czwartek w godz. od 16.00 do 19.00 w siedzibie centrum przy ul. Inwalidów Wojennych 24, można skorzystać z bezpłatnej pomocy psychologicznej. Pomoc ta oferowana jest m.in. osobom dotkniętym przemocą w rodzinie, znajdującym się  w kryzysie, z problemami emocjonalnymi, rodzinnymi, wychowawczymi z dziećmi.

Polecamy