Ośrodek Pamięć i Przyszłość organizuje staże

Wybory 2018

Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” zaprasza do zgłaszania chęci odbycia stażu na stanowisku: Stażysta w Centrum Dokumentacyjnym (praca w Izbie Pamięci w Brzegu Dolnym).
Czas odbycia stażu: 3 miesiące w okresie od 15 czerwca do 15 września 2018 r. Ilość wolnych stanowisk stażowych: 2.

Do zakresu obowiązków osoby odbywającej staż na tym stanowisku będzie należeć m.in.: porządkowanie zbiorów akcesyjnych; praca w zakresie gromadzenia, opracowania, przechowywania i udostępniania zbiorów Ośrodka; praca w zakresie obsługi systemu służącego do ewidencji i opracowywania zbiorów; prowadzenie kwerend na potrzeby prawidłowego opracowania zbiorów oraz ich udostępniania; bieżące monitorowanie parametrów mikroklimatu powietrza w magazynach archiwalnych i na wystawie; wsparcie w bieżącej pracy Centrum Dokumentacyjnego Ośrodka; współpraca z Izbą Pamięci w Brzegu Dolnym w zakresie porządkowania i systematyki zbiorów (praca w lokalu Izby Pamięci), współpraca z innymi Działami Ośrodka.

Kandydat na stażystę powinien: posiadać znajomość problematyki będącej przedmiotem działalności Centrum Historii Zajezdnia; minimum odbyty 1 rok nauki na studiach wyższych o profilu humanistycznym; preferowany kierunek związany z archiwistyką; gotowość do nauki i poznania instytucji; posiadać podstawowe umiejętności obsługi programów do obróbki cyfrowej plików  dźwiękowych i graficznych (zdjęć); być osobą nieaktywną zawodowo do 24 roku życia, niestudiującą dziennie.

Zainteresowane osoby proszone są o kontakt z koordynatorem programu stażowego dr Markiem Kosendiakiem (marek.kosendiak@zajezdnia.org), tel. 71 715 96 47, do dnia 8 maja.
Zgłoszenia w postaci kompletu dokumentów będą pozyskiwane po podjęciu współpracy z wybraną przez kandydatów instytucją pośredniczącą w pozyskaniu środków unijnych.

Polecamy