Okręgi wyborcze i obwody głosowania w gminie Brzeg Dolny

Wyborysamorządowe 2018

Zgodnie z postanowieniem komisarza wyborczego z dnia 11 kwietnia 2018r. w sprawie wezwania Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym do wykonania zadań w sposób zgodny z prawem w wyznaczonym terminie, Rada Miejska w Brzegu Dolnym w dniu 26 kwietnia br. podjęła uchwałę nr XXXIX/208/18, zmieniającą uchwałę nr XXXVIII/206/18 z dnia 28 marca br. w sprawie podziału gminy Brzeg Dolny na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
Zgodnie z tą uchwałą zmianie uległy okręgi wyborcze na terenach wiejskich tj. okręg nr 13, 14 i 15.
Aktualnie okręg nr 13 obejmuje sołectwa: Grodzanów, Naborów, Pogalewo Małe, Pogalewo Wielkie, Pysząca.
Okręg nr 14 obejmuje sołectwa: Bukowice, Jodłowice, Radecz, Stary Dwór, Wały, Żerków, Żerkówek.
Okręg nr 15 obejmuje tylko sołectwo Godzięcin.

UCHWAŁA NR XXXIX/208/18 – okręgi
Uzasadnienie do projektu uchwały Nr XXXIX – okręgi
UCHWAŁA NR XXXIX/209/18 – obwody

Polecamy