Od Pomysłu do Biznesu

Od Pomysłu do Biznesu

Od Pomysłu do Biznesu to projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem projektu jest aktywizacja zawodowa poprzez promocję przedsiębiorczości i samozatrudnienia wśród 60 osób powyżej 30 roku życia, bez pracy w szczególnej sytuacji na rynku pracy, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej.

GRUPY DOCELOWE:
Osoby bezrobotne i bierne zawodowo powyżej 30 roku życia, osoby zamieszkałe w województwie dolnośląskim (powiaty: wołowski, górowski, polkowicki, legnicki ziemski), osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy: długotrwale bezrobotne, kobiety  po 50 roku życia, o niskich kwalifikacjach, z orzeczeniem niepełnosprawności, zamieszkałe na terenach wiejskich.

PODSTAWOWE WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU:
Szkolenie z zakresu zakładania działalności gospodarczej ,, ABC Działalności Gospodarczej”, Indywidualny Plan Działania, Doradztwo Zawodowe, Doradztwo Biznesowe w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 23 300 zł , możliwość wsparcia pomostowego do 1850zł miesięcznie od 6 do 12 miesięcy, specjalistyczne wsparcie szkoleniowo-doradcze po otrzymaniu środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, zwrot kosztów dojazdu na szkolenie, materiały dydaktyczne i pomocnicze, catering podczas szkolenia.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.01.2017 r. – 31.08.2018 r.

REKRUTACJA DO PROJEKTU:
I ETAP – 01.01.2017-28.02.2017
II ETAP – 01.03.2017-31.03.2017

Więcej informacji na www.business-school.pl/bizneswroclaw lub pod numerem telefonu  739 084 815.

bk

Polecamy