Nieodpłatna porada prawna

Obowiązek odśnieżania dachów

Od 1 stycznia 2019 r. w wyniku wprowadzonej z inicjatywy Prezydenta RP nowelizacji ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, każdy obywatel może skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnej pomocy obywatelskiej.
Pomoc taką otrzyma każdy, kto złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Do oświadczenia nie trzeba dołączać żadnych zaświadczeń urzędowych, ani innych dokumentów.

System nieodpłatnej pomocy prawnej funkcjonuje w powiatach już od 1 stycznia 2016 r., jednakże do tej pory krąg osób uprawnionych do skorzystania z nieodpłatnego poradnictwa prawnego był znacznie ograniczony. Dzięki wprowadzonym zmianom pomoc będzie mógł otrzymać każdy zainteresowany, który nie jest w stanie sfinansować kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Przypominamy, że na terenie naszego powiatu funkcjonują dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, w następujących lokalizacjach.

I. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej przy OSiR w Wołowie – budynek Basenu Miejskiego, ul. Panieńska 4
Dni i godziny otwarcia:
Poniedziałki: od godz. 12.00 do godz. 16.00
Wtorki: od godz. 12.00 do godz. 16.00
Środy: od godz. 09.00 do godz. 13.00
Czwartki: od godz. 12.00 do godz.16.00
Piątki: od godz. 09.00 do godz. 13.00

II. Mobilny Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej:
1)      GOPS w Brzegu Dolnym, ul. Rynek 18
Dni i godziny otwarcia:
Poniedziałki od godz. 13.00 do godz. 17.00|
Czwartki: od godz. 11.00 do godz. 15.00
Piątki: od godz. 11.00 do godz. 15.00

2) Siedziba PCE i PPP w Wołowie, ul. Kościuszki 27
Dni i godziny otwarcia:
Wtorki: od godz. 08.00 do godz. 12.00
Środy: od godz. 15.00 do godz. 19.00

Jednocześnie informujemy, że z poradnictwa mogą korzystać bez ograniczeń osoby niepełnosprawne, bowiem każdy z lokali dostosowany jest do ich potrzeb.
Dalsze informacje na temat nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego publikować będziemy w kolejnych wydaniach Biuletynu.

 

 

Polecamy