Lokalny Program Rewitalizacji

Lokalny Program Rewitalizacji

Szanowni Państwo,Burmistrz Brzegu Dolnego – Stanisław Jastrzębski zaprasza wszystkich zainteresowanych na kolejne spotkanie konsultacyjne dotyczące założeń Lokalnego Programu Rewitalizacji, proponowanych obszarów rewitalizacji oraz działań rewitalizacyjnych.
Spotkanie odbędzie się 10 sierpnia 2016 roku (środa) o godzinie 16.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Brzegu Dolnym, ul. Kolejowa 29.

Podczas spotkania przedstawiony będzie obszar rewitalizacji, będący wynikiem analizy społecznej, gospodarczej, środowiskowej oraz przestrzenno-funkcjonalnej.
Spotkanie poświęcone będzie również propozycjom zadań, które mają zostać ujęte w Lokalnym Programie Rewitalizacji gminy Brzeg Dolny na lata 2016-2023.
Na spotkaniu doradzimy jak poprawnie wypełnić formularz zgłaszania zadań rewitalizacyjnych.

UWAGA:
Serdecznie zapraszamy do składania propozycji zadań rewitalizacyjnych, które według Państwa mogłyby zostać ujęte w Lokalnym Programie Rewitalizacji gminy Brzeg Dolny na lata 2016-2023. Propozycje zadań można składać poprzez wypełniony FORMULARZ ZADAŃ:
–  w formie elektronicznej, dostępnej pod adresem http://bit.do/formularz-zadan
– w formie elektronicznej (edytowalnej) przesyłając na adres: fundusze@brzegdolny.pl lub bezpośrednio do wykonawcy dokumentu k.plonka@ekocde.pl
– w formie papierowej: Urząd Miejski w Brzegu Dolnym (Biuro Obsługi Klienta) lub
w Referacie ds. Funduszy Europejskich (pok. 117, 118), ul. Kolejowa 29; 56-120 Brzeg Dolny.

Formularze zadań można składać do 19 sierpnia 2016 r. W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z wykonawcą dokumentu – Centrum Doradztwa Energetycznego Sp. z o.o.
Osoba do kontaktu w sprawie: Pani Katarzyna Płonka tel. 32 326 78 17.

 

Pliki do pobrania:

  1. Zgłaszanie działań do Lokalnego Programu Rewitalizacji (pdf)
  2. Formularz zgłoszeniowy działania rewitalizacyjnego (docx)

 

Polecamy