Europa inwestująca w obszary wiejskie

LGD KŁO

Pierwsze umowy podpisane.
Dotacje udzielone przez LGD Kraina Łęgów Odrzańskich na rozwój przedsiębiorczości powoli wkraczają w fazę realizacji. Pierwsi beneficjenci podpisali umowy o dofinansowanie i mogą rozpocząć realizację swoich planów. Co ważne dla LGD – dotyczą one turystyki i produktu lokalnego.

50, 60 czy 100 tys. zł to na pewno duże wsparcie dla osób zakładających firmę. Pozyskania, a później rozliczenie dotacji na pewno nie jest łatwe czy szybkie, ale taka szansa drugi raz się nie powtórzy. Wśród pierwszych beneficjentów, którzy podpisali umowy o dofinansowanie z samorządem województwa dolnośląskiego znaleźli się Ci, którzy postawili na turystykę i produkt lokalny, czyli na obszary, które są priorytetem dla grupy partnerskiej. I tak w Lubiążu powstanie ośrodek umożliwiający prowadzenie warsztatów kultywujących tradycyjne metody tłoczenia oleju, a w Środzie Śląskiej będzie można spróbować lodów o smakach nawiązujących do winoroślarskich tradycji regionu. Wszystkich rękodzielników zapewne zainteresuje pomysł utworzenia sklepu internetowego właśnie z wyrobami rękodzielniczymi z regionu KŁO.

Czy w następnych naborach pojawią się równie ciekawe pomysły? Odpowiedź poznamy zapewne za kilka miesięcy, LGD ma jeszcze do dyspozycji kilka milionów złotych z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania LEADER na rozwój przedsiębiorczości. Terminy ogłaszania samych naborów będą zależeć od uzgodnień z samorządem województwa, najlepiej więc obserwować stronę www.lgdodra.pl

Środki na stroje i instrumenty
Zespoły ludowe, artystyczne, chóry czy grupy rekonstrukcyjne na pewno zainteresuje informacja o planowanym wsparciu finansowym na zakup między innymi strojów czy instrumentów z Lokalnej Grupy Działania Kraina Łęgów Odrzańskich.

LGD panuje w I kwartale 2018 roku ogłoszenie naboru o powierzenie tzw. grantów (innymi słowy dotacji) na wsparcie podmiotów zajmujących się sferą dziedzictwa lokalnego, głównie doposażenie i wsparcie zespołów ludowych (taneczne, śpiewacze, orkiestry) oraz grup rekonstrukcji historycznej nawiązujących do lokalnego dziedzictwa i tradycji. W ramach grantów możliwe będzie wsparcie w brakujące do rozwoju narzędzia, np. stroje, instrumenty muzyczne itp. Planowana pula środków na wsparcie to 250 tys. zł, przy czym minimalna wartość dotacji i poszczególnego zadania to 5 a maksymalna 50 tys. zł. Możliwe dofinansowanie może sięgać nawet 100%, ale więcej punktów uzyskają wnioski z wkładem własnym oraz kwotą dofinansowania do. 20 tys. zł. LGD planuje wsparcie minimum 8 zadań i liczy na jeden projekt w każdej gminie. Wkrótce zostaną zorganizowane szkolenia, można też skorzystać z doradztwa LGD. Na pewno warto śledzić stroną www.lgdodra.pl

Materiał opracowany przez LGD Kraina Łęgów Odrzańskich. Działanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Polecamy