Dopalacze kradną życie

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ogłasza konkurs dla uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych na najlepszy materiał filmowy promujący zdrowy i wolny od używek (przede wszystkim od dopalaczy) tryb życia. Konkurs jest częścią rozpoczętej w lipcu kampanii społecznej „Dopalacze Kradną Życie”.

W konkursie mogą wziąć udział przedstawiciele szkół, reprezentowani przez grupy składające się z dowolnej liczby uczniów oraz co najmniej jednego dorosłego opiekuna. Nagrania, których motywem przewodnim ma być propagowanie stylu życia wolnego od dopalaczy, nie mogą przekraczać 40 sekund.

Prace oceniać będzie jury, w którym zasiądą policjanci, przedstawiciele mediów i organizacji pozarządowej. Trzy najlepsze prace zostaną uhonorowane, a placówki oświatowe, z których spoty pochodzą, otrzymają nagrody pieniężne. Termin składania prac upływa 30 września 2015 roku.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można znaleźć na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych : https://www.msw.gov.pl/pl/aktualnosci/13651,Ruszyl-konkurs-Przytomni.html.

 

Polecamy