Brzeg Dolny walczy ze smogiem

Gmina Brzeg Dolny od kilkunastu lat podejmuje działania mające ograniczyć niską emisję i tym samym poprawić jakość powietrza. Realizowany będzie program mający na celu ograniczenie niskiej emisji przy współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
Podstawowym celem Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) jest systemowe ograniczenie emisji substancji szkodliwych do atmosfery, poprzez kompleksową likwidację istniejących, nieefektywnych źródeł ciepła. Założony cel osiąga się m.in. poprzez wprowadzanie ekologicznych, energooszczędnych urządzeń grzewczych.

Gmina Brzeg Dolny pomoże mieszkańcom wymienić stare piece na nowoczesne i ekologiczne. Opracowany został regulamin, który określa zasady i tryb udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy, na przedsięwzięcia służące ochronie powietrza związane z trwałą likwidacjąw lokalach mieszkalnych lub nieruchomościach o charakterze mieszkalnym ogrzewania opartego na paliwie stałym na przyjazne środowisku źródła ciepła, wskazując w szczególności kryteria wyboru przedsięwzięć inwestycyjnych do dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposób jej rozliczania.

Na stronie brzegdolny.pl oraz na BIP w zakładce przetargi i ogłoszenia/ochrona środowiska/wymiana pieców, dostępne są wzory dokumentów dotyczących uzyskania dotacji celowej.


Dokumenty do pobrania:
Wniosek o rozliczenie dotacji
2 wniosek o udzielenie dotacji celowej
Instrukcja wypełniania wniosku
Druk nr 1 ZGODA WSPÓŁWŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI
Druk nr 2 PEŁNOMOCNICTWO
Druk nr 3 oświadczenie o likwidacji wszystkich istniejących źródeł ciepła
Druk nr 4 oświadczenie o dostarczeniu opinii osoby uprawnionej

Polecamy