Bezpłatne szkolenia komputerowe

Bezpłatne szkolenia komputerowe

W związku z realizacją projektu „DOLNOŚLĄSKA AKADEMIA E- KOMPETENCJI” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego organizowane są bezpłatne szkolenia komputerowe.
Projekt skierowany jest  do osób powyżej 50 roku życia, o niskich kwalifikacjach (z co najwyżej  średnim wykształceniem), które mieszkają na terenie jednego z powiatów: dzierżoniowskiego, kłodzkiego, wałbrzyskiego ziem., ząbkowickiego, wołowskiego, górowskiego, jaworskiego, jeleniogórskiego ziem., legnickiego ziem., złotoryjskiego, oraz które z własnej inicjatywy są zainteresowane podwyższeniem swoich kompetencji cyfrowych.

Do projektu kwalifikują się zarówno osoby bierne zawodowo, bezrobotne, jak i pracujące . W ramach projektu oferowane są szkolenia komputerowe, które zakończone będą egzaminem zewnętrznym, dzięki któremu będzie możliwość uzyskania certyfikatu potwierdzającego nabycie kompetencji cyfrowych. Tematyka szkoleń będzie dostosowana do potrzeb danej grupy. Podczas szkoleń szczegółowo omówione zostaną zagadnienia związane z cyberprzestępczością i bezpieczeństwem w sieci.

Szkolenia w wymiarze 80 godzin prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę trenerską w 10 osobowych grupach. Każdy uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe podręczniki i ćwiczenia na pendrive’ach. Możliwe jest dobranie trybu zajęć do możliwości i preferencji uczestników projektu tj. tryb weekendowy, popołudniowy, tygodniowy lub mieszany.

Więcej informacji o projekcie pod numerami telefonów: 74 660 61 55, 793 335 900, 575 033 900 oraz na stronach:
http://jmm.net.pl/dak/
https://www.facebook.com/DAKJMM

Polecamy