Bezpłatne porady prawne

Bezpłatne porady prawne

Dzięki ustawie, która weszła w życie 1 stycznia tego roku, w całej Polsce stworzono sieć punktów, w których mieszkańcy mogą bezpłatnie skonsultować się z radcą prawnym. Twórcom tej ustawy chodziło o umożliwienie niezamożnym obywatelom bezpłatnego dostępu do porad prawnych na poziomie lokalnym.

W takich punktach udzielane są  porady prawne praktycznie w każdej sprawie poza kilkoma specyficznymi gałęziami jak prawo celne, handlowe czy podatkowe dotyczące działalności gospodarczej.  Prawnicy doradzają  np. jak należy się zachować, by jak najlepiej rozwiązać problem lub z jaką instytucją należy się kontaktować. Jeżeli chodzi o pisma procesowe pomogą w przygotowaniu pierwszego pozwu czy wniosku o ustanowienie pełnomocnika. Niestety nie napiszą niczego, jeżeli sprawa już się toczy, dlatego z bezpłatnej pomocy warto skorzystać jeszcze przed rozpoczęciem procesu.

Z pomocy prawnej mogą skorzystać seniorzy powyżej 65 roku życia, młodzież do 26 roku życia, weterani i kombatanci, ofiary katastrofy a także osoby korzystające z pomocy społecznej i posiadacze Karty Dużej Rodziny.

W Brzegu Dolnym taki punkt nieodpłatnej pomocy prawnej znajduje się w budynku GOPS w Rynku. Dodatkowo dla mieszkańców Gminy Brzeg Dolny bezpłatnych porad prawnych udziela Pani Ilona Skalska- Lipczyńska. Kancelaria mieści się przy ul. 1 Maja obok Banku Zachodniego.

W styczniu Kancelaria czynna jest :

07.01.2016  w godzinach od  15:00 do 18:00

08.01.2016  w godzinach  od 09:00 do 12:00

12.01.2016  w godzinach od  09:00 do 12:00

14.01.2016  w godzinach  od 15:00 do 18:00

18.01.2016  w godzinach od  15:00 do 18:00

19.01.2016  w godzinach  od 09:00 do 12:00

25.01.2016  w godzinach od  15:00 do 18:00

26.01.2016  w godzinach  od 09:00 do 12:00

Polecamy