Bezpłatna pomoc dla poszkodowanych

Osoby pokrzywdzone przestępstwem mogą skorzystać z bezpłatnej porady prawnej, pomocy psychologicznej, finansowej i rzeczowej.
Stowarzyszenie INTRO we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości realizuje projekt, w ramach którego świadczy bezpłatną pomoc dla osób dotkniętych przemocą, znajdujących się w kryzysie, poszkodowanych na skutek wypadku komunikacyjnego, kradzieży, czy też na skutek innych czynników karalnych, mieszczących się w kodeksie karnym.

Punkt pomocy znajduje się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzegu Dolnym. Osoby zainteresowane pomocą mogą się zgłaszać i umawiać na spotkania telefonicznie.
Pomoc nie jest jednorazowa, jeśli tego wymaga sytuacja i jest taka potrzeba to spotkania np.  z psychologami mogą być wielokrotne.

Wszystkie informacje można znaleźć na stronie stowarzyszenia INTRO www.intro.org.pl

Polecamy