Odnowa części wspólnych budynków przy ul. Rynek 4, 5, 5a, Przejazd 1A, Puka 1

Budynki przy ul. Puka w Brzegu Dolnym

 

Data rozpoczęcia:   15 września 2009

Koszt całkowity:    260 743,38 PLN

Program: Regionalny  Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Montaż finansowy:
Dofinansowanie z UE – 165 682,36 PLN
Budżet Gminy Brzeg Dolny – 95 061,02 PLN

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Priorytet: 9 „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska” („Miasta”)

Działanie:  9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców

 

Opis:
Przedmiotem projektu była odnowa budynków przy ul. Rynek 4, 5, 5a, Przejazd 1A oraz Puka 1 w Brzegu Dolnym, należących do Gminy Brzeg Dolny. Zrealizowana inwestycja  zapobiegła dalszej degradacji budynków, a tym samym przyczyniła się do poprawy estetyki przestrzeni publicznej i pozytywnie wpłynęła na wizerunek miasta.

Powrót >>