Odnowa budynku przy ul. Zwycięstwa 5 w Brzegu Dolnym na potrzeby instytucji działających na rzecz społeczności lokalnej  

 

Data rozpoczęcia:    15 września 2009

Koszt całkowity:      227 741,14 PLN

Program: Regionalny  Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Montaż finansowy:
Dofinansowanie z UE – 146 061,55 PLN
Budżet Gminy Brzeg Dolny – 81 679,59   PLN

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Priorytet: 9 „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska” („Miasta”)

Działanie:  9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców

 

Opis:
Projekt polegał na remoncie i modernizacji budynku przy ul. Zwycięstwa 5 w Brzegu Dolnym, w którym mieszczą się instytucje działające na rzecz społeczności lokalnej. Realizacja przedmiotowego projektu miała na celu przywrócenie budynkowi właściwego stanu technicznego oraz poprawienie jego estetyki zewnętrznej i wewnętrznej.

Powrót >>