Zmiany w przyznawaniu pomocy materialnej

pieniądze

Informujemy, że od września 2019 r. sprawy związane z przyznawaniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium oraz zasiłku szkolnego dla uczniów zamieszkujących na terenie gminy Brzeg Dolny przejmuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu Dolnym.

Polecamy