Załóż Profil Zaufany i załatwiaj sprawy urzędowe on-line

Zachęcamy do założenia Profilu Zaufanego, czyli metody potwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznej administracji. Profil Zaufany potwierdza tożsamość Obywatela  — podpis potwierdzony profilem zaufanym, podobnie jak kwalifikowany podpis elektroniczny, skutecznie zastępuje w kontaktach z podmiotami publicznymi podpis własnoręczny.

Założenie profilu zaufanego jest niezwykle proste, szybkie i bezpłatne.

Profil Zaufany można założyć w poniższych serwisach bankowych:

  • PKO BP,
  • ING Bank Śląski,
  • Bank Millennium,
  • Inteligo,
  • Bank Pekao.
  • mBank
  • Santander
  • Alior Bank
  • oraz w serwisie Envelo

Zakładanie PZ przez bankowość elektroniczną jest bardzo proste.

Wejdź na stronę Profil zaufany

 

profil zaufany przez bank

Szczegółowe informacje w dotyczące założenia Profilu Zaufanego znajdują się stronach internetowych poszczególnych banków.

Jeśli nie masz dostępu do bankowości elektronicznej Profil Zaufany możesz również założyć poprzez serwis pz.gov.pl wybierając „Załóż Profil Zaufany i potwierdź – w punkcie potwierdzającym”. Profil założony  w ten sposób wymaga osobistego potwierdzenia tożsamości  w jednym z w wybranych punktów potwierdzających.

 

Co załatwisz mając profil zaufany?

…i załatwisz wiele innych spraw urzędowych wymagających potwierdzenia tożsamości.

sj

 

Polecamy