Zajęcia w Balbince zawieszone do 27 listopada

Przedszkole-Nr-3

Dyrektor Aleksandra Cieśla poinformowała o przedłużeniu okresu zawieszenia zajęć dydaktyczno-opiekuńczych w Przedszkolu Samorządowym Nr 3 w Brzegu Dolnym do dnia 27 listopada.

Powodem kolejnego już zawieszenia pracy placówki jest utrzymujące się zagrożenie dla zdrowia wychowanków i zatrudnionych tam osób. U ośmiu pracowników przedszkola testy na obecność koronawirusa dały wynik pozytywny.

Więcej informacji na stronie balbinka.brzegdolny.pl.

Polecamy