Z wizytą w partnerskim Kowlu

IMG_20190707_132404

Delegacja z Brzegu Dolnego w składzie skarbnik gminy Anna Gawarecka – Siewruk, radni Eugeniusz Skorupka i Piotr Czarny, kierownik Referatu Promocji Jarosław Iskra, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Beata Sokolska oraz pełnomocnik burmistrza ds. współpracy międzynarodowej Edyta Malewicz gościli w naszym mieście partnerskim Kowel na Ukrainie. Wzięli oni udział w Dniach Miasta, które odbyły się w miniony weekend.

Podczas spotkań omawiane były różne płaszczyzny dotyczące współpracy pomiędzy miastami. Mer Kowla Oleg Kinder podczas oficjalnej wizyty delegacji miast partnerskich w Urzędzie przedstawił plany rozwoju miasta na najbliższe lata. Delegacja odbyła wiele spotkań, odwiedziła działającą w Kowlu Szkołę Polską, której przekazała podręczniki.

Przypomnijmy, współpraca z Kowlem trwa od 2005 roku. Kowel jest również – tak jaki i my – miastem partnerskim Barsinghausen.

Kowel to jedno z najstarszych miast Zachodniej Ukrainy. Kowel zamieszkuje blisko 70 tys. mieszkańców.

W 1518 r. król polski Zygmunt I Stary zezwolił Kniaziowi Sanguszce utworzyć ze wsi miasto Kowel i nadał mu prawa magdeburskie. Od tego momentu Kowel stał się miejscem targów i jarmarków. Po rozbiorach Polski Kowel znalazł się w zaborze rosyjskim. Burzliwy rozwój ekonomiczny miasta przypada na drugą połowę XIX stulecia, czemu sprzyjało powstanie szlaków komunikacyjnych Kijów- Kowel-Chełm-Lublin. Kowel stał się wtedy jednym z ważniejszych miast Wołynia.

W okresie międzywojennym Kowel znajdował się w granicach Polski. W czasie II wojny światowej miasto zostało zrujnowane. Po wyzwoleniu szybko zaczęło się odbudowywać. Kowel leży na głównej drodze między Warszawą a Kijowem, w samym centrum Wołynia. Jest ważnym centrum transportowym Wołynia, potężnym ośrodkiem przemysłowym oraz ośrodkiem kultury, nauki i sportu.

Kowel posiada wiele ciekawych zabytków, a także siedem prawosławnych cerkwi i kościół rzymsko-katolicki.

W mieście dominuje przemysł maszynowy budownictwa inżynieryjnego, transportowy, spożywczy.

W ostatni weekend sierpnia swoje doroczne święto obchodzić będzie Barsinghausen. Tam nasze miasto reprezentować będzie Koło Gospodyń Wiejskich „Jodłóweczki”. A we wrześniu delegacja radnych ma wziąć udział w Dniach Czerniachowska.

ji

Polecamy