Z Mazur do Grodzanowa

W miniony weekend (26 i 27 października) świetlica wiejska w Grodzanowie gościła przedstawicieli organizacji pozarządowych z gmin Ostróda, Miłomłyn i Łukta w województwie warmińsko-mazurskim. Wszystko za sprawą Stowarzyszenia Propago, którego projekt „My w świetlicy” stał się inspiracją dla Stowarzyszenia Teraz MY ze Starych Jabłonek oraz Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich z Ostródy przy realizacji projektu „Modelowa świetlica wiejska”.

Swoją wizytę goście z Mazur rozpoczęli od zwiedzania Ścieżki Pszczelarskiej w Godzięcinie, z której historią i funkcjonowaniem zapoznał ich Henryk Kamaszuk. Następnie, dzięki uprzejmości sołtysa Godzięcina Doroty Jaśkowskiej oraz prezesa Stowarzyszenia Mieszkańców Wsi Godzięcin „Wspólna Sprawa” – Mirosława Dawidowicza, w miejscowej świetlicy wiejskiej uczestniczyli w prezentacji działań sołectwa i stowarzyszenia. Kolejnym punktem wizyty było zwiedzanie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Brzegu Dolnymi oraz poznawanie historii miasta. Resztę dnia goście spędzili w świetlicy w Grodzanowie, gdzie wysłuchali prelekcji Martyny Owczarz ze Stowarzyszenia Mieszkańców Wsi Radecz, Andrzeja Borowiaka z Koła Gospodyń Wiejskich Jodłóweczki, Wioletty Krakowskiej ze Stowarzyszenie Mieszkańców Krzydliny Wielkiej „Kreda”, Katarzyny Dorosz ze Stowarzyszenia Integracji Społecznej Propago oraz Ireny Machlowiec ze Stowarzyszenia „Jezierzyca”, którzy opowiadali o działaniach swoich organizacji oraz wskazywali źródła finansowania tych działań. Ostatnim punktem sobotnich zajęć były warsztaty wyrobu naturalnych balsamów wraz z efektownym ich zapakowaniem.

Drugi dzień wizyty rozpoczął się prelekcją Ireny Krukowskiej-Szopy z Fundacji Ekologicznej „Zielona Akcja” z Legnicy o wioskach tematycznych i wykorzystaniu potencjału otaczającej nas natury. Część szkoleniową zakończył wykład Ewy Fury ze Stowarzyszenia Mieszkańców Wsi Grodzanów o funkcjonowaniu świetlicy wiejskiej w Grodzanowie, w której od 2014 roku regularnie odbywają się zajęcia z rękodzieła.

Resztę dnia goście poświęcili zwiedzaniu klasztoru w Lubiążu. Na pożegnanie sołtys Grodzanowa Ireneusz Fura wręczył wszystkim uczestnikom wizyty upominki promujące sołectwo i gminę Brzeg Dolny.
W wizycie studyjnej wzięli udział reprezentujący Urząd Miejski w Brzegu Dolnym Piotr Smelkowski oraz Krystyna Laszkiewicz – prezes Stowarzyszenia Integracji Społecznej „Propago”.

Polecamy