XXXIX Sesja Rady Powiatu

Trzy tematy zdominowały XXXIX sesję Rady Powiatu Wołowskiego. Pierwszy dotyczył Liceum Ogólnokształcącego w Brzegu Dolnym, drugi – działalności Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie, trzeci – zmian w budżecie powiatu i emisji obligacji.

31 lipca rada powiatu zlikwidowała Powiatowy Zespół Szkół i wchodzące w jego skład gimnazjum. Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Maksymiliana Ossolińskiego nie zostało zlikwidowane i pozostało w systemie powiatowej oświaty. Nabór do szkoły – mimo nakazu Dolnośląskiego Kuratora Oświaty we Wrocławiu – nie został przeprowadzony. W szkole pozostały tylko trzy klasy trzecie – jedna liceum, dwie gimnazjum.

Co będzie dalej ze szkołą – o to pytała opozycja starostę.

Zarząd Powiatu odwołał się od decyzji kuratora w sprawie naboru, uważając że to nie organ prowadzący organizuje nabór tylko szkoła.

Dużą część sesji poświęcono sytuacji w Powiatowym Centrum Medycznym. Obecna na sesji prezes Ilona Zmarlak przedstawiła sytuację spółki, która mimo ciążącego na niej długu inwestuje w zakup sprzętu medycznego i wyposażenia. Stało się to dzięki dokapitalizowaniu spółki przez wspólników.

W obiekcie szpitala w Brzegu Dolnym trwa remont finansowany przez właściciela budynku Gminę Brzeg Dolny. Wykonywany jest przez Zakład Gospodarki Komunalnej. Obecnie wymieniane jest pokrycie dachowe, a w październiku remont ma objąć również salę operacyjną, gdzie wymieniona zostanie instalacja wodno-kanalizacyjna. Zostanie ona wyłączona z użytkowania.

Radni podjęli również uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu i wieloletniej prognozie finansowej, a także w sprawie emisji obligacji komunalnych.

Polecamy