XL sesja Rady Miejskiej

6_DSC8139

Podczas XL sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 29 listopada, radni uchwalili m.in. zmiany w zakresie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz opłat za pobyt w klubie dziecięcym i żłobku miejskim.

W sesji uczestniczyło 11 radnych, burmistrz Paweł Pirek, zastępca burmistrza Artur Michałek, skarbnik Anna Gawarecka-Siewruk oraz Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Brzegu Dolnym Małgorzata Bołdyn.

Dyrektorki dolnobrzeskich przedszkoli odchodzą na emeryturę

XL sesja Rady Miejskiej rozpoczęła się bardzo uroczyście – od podziękowania za wieloletnią pracę przechodzącym na emeryturę dyrektorkom dolnobrzeskich przedszkoli: Aleksandrze Cieśli z Przedszkola Samorządowego nr 3 oraz Lucynie Pilarskiej i Urszuli Gładysz z Przedszkola Samorządowego nr 1.

– Udało mi się kilka lat przeciągać moment odejścia pań na emeryturę, ale w końcu powiedziały „stop, chcemy odpocząć”– powiedział burmistrz Paweł Pirek i podziękował odchodzącym dyrektorkom:

– W imieniu swoim, radnych i wszystkich mieszkańców naszej gminy, a szczególnie waszych wychowanków i ich rodziców, bardzo dziękuję za waszą pracę. Wyznaczyłyście taki poziom swoich placówek, że trudno będzie teraz od niego odejść.

Rosnące koszty funkcjonowania powodują wzrost podatków i opłat

Radni podjęli uchwały podwyższające wysokość podatków i opłat za korzystanie z klubiku dziecięcego i żłobka do 450 zł miesięcznie.

Wzrost opłat za żłobek naczelnik wydziału oświaty Małgorzata Bołdyn uzasadniała wzrostem kosztów funkcjonowania placówek. O zmianach stawek podatków wypowiedział się burmistrz Paweł Pirek.

– Każdy, kto korzysta z zasobów gminy, powinien partycypować w kosztach jej funkcjonowania. Dotyczy to zarówno mieszkańców, jak i podmiotów gospodarczych. Ta partycypacja może odbywać się w formie opłat, np. za wodę, ścieki, śmieci lub wydanie zaświadczenia w urzędzie, ale gros tych środków pochodzi z daniny, jaką jest podatek. Zaproponowane dziś kwoty podatków obowiązujących w przyszłym roku zmieniają się w stosunku do tych obecnych o 3,6%. Jeśli chodzi o osoby prywatne, to zmiany nie są znaczące. Najwięcej osób płaci podatek za swoje mieszkania, a zaproponowana dziś zmiana podatku w tym zakresie wynosi 5 groszy od 1 m kw. powierzchni – wyjaśniał burmistrz.

W dalszej części sesji radni przyjęli „Program współpracy gminy Brzeg Dolny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2022 roku”, uchwalili zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, uchwale budżetowej na 2021 rok i wieloletniej prognozie finansowej.
Na koniec posiedzenia radni przegłosowali udzielenie Województwu Dolnośląskiemu dotacji celowej na organizację przewozów kolejowych na linii Brzeg Dolny – Wrocław oraz dostosowali wynagrodzenie burmistrza do wysokości zgodnej z ustawą z dnia 17 września 2021 roku o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.

wm

Polecamy