XIV Sesja Rady Miejskiej w skrócie

DSC_3070

Podczas ostatniego posiedzenia Rady Miejskiej radni jednogłośnie przyjęli wszystkie projekty uchwał wynikające z porządku obrad oraz wysłuchali sprawozdań burmistrza i przewodniczącego rady z okresu międzysesyjnego.

Uchwały

Radni przyjęli zmiany w uchwałach z dnia 16 listopada 2016 w sprawie utrzymania czystości i porządku w gminie Brzeg Dolny oraz z dnia 13 września 2016 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Następnie uchwalili program współpracy Gminy Brzeg Dolny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku i przyjęli uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020. Radni przyjęli też zmiany w budżecie gminy Brzeg Dolny na 2019 rok oraz w wieloletniej prognozie finansowej gminy Brzeg Dolny na lata 2019-2027, a także podjęli uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wołowskiemu w związku z planowanym remontem drogi powiatowej nr 1288D w Godzięcinie.

Informacje z okresu międzysesyjnego

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Lech powiedział o swoim udziale w VII Dolnośląskim Kongresie Samorządowym we Wrocławiu oraz VIII Powiatowym Forum NGO w Brzegu Dolnym.

Burmistrz Brzegu Dolnego Paweł Pirek poinformował radnych, o przebiegu spotkania z przedstawicielami firmy, która opracowuje dla PKP koncepcję modernizacji trasy kolejowej Wrocław-Głogów. Podczas spotkania samorządowcy z Brzegu Dolnego, Miękini i Wołowa przedstawili swoje oczekiwania dotyczące projektu. Dla Brzegu Dolnego jednymi z ważniejszych są zapewnienie możliwości swobodnego dotarcia z Osiedla Fabrycznego na dworzec kolejowy oraz zachowanie przejazdu kolejowego w pobliżu Biedronki.
Burmistrz powiedział też o podpisaniu umowy na utworzenie żłobkowa przy Przedszkolu nr 1 w Brzegu Dolnym, o przekazaniu Powiatowej Radzie Seniorów pierwszej transzy (1000 szt.) kart informacyjnych – kopert życia oraz o spotkaniach z Dyrektorem Biura Bezpieczeństwa i Prewencji PCC Rokita Piotrem Grobelnym – w sprawie wyprowadzenia z Brzegu Dolnego ruchu samochodów ciężarowych i Komendantem Powiatowym Policji Mariuszem Harykiem – w sprawie ograniczenia ruchu ciężarowego w mieście i remontu Komisariatu Policji w Brzegu Dolnym.

Zastępca burmistrza Artur Michałek poinformował o wszczęciu przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego postępowania w sprawie nieodpowiedniego stanu technicznego kładki nad torami kolejowymi. W trakcie postępowania zostanie ustalony właściciel, na którym ciąży obowiązek dbania o obiekt.

Polecamy