XII sesja Rady Miejskiej

XII sesja Rady Miejskiej Brzegu Dolnego rozpoczęła się wyjątkowo uroczyście – od podziękowania Urszuli Chłód za wieloletnie sprawowanie funkcji dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie i przyznania stypendium uzdolnionym uczniom.

Pani Urszula Chłód stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 objęła w grudniu 2009 r. W związku z planowanym przejściem na emeryturę nie przystąpiła jednak do ostatniego konkursu na dyrektora. W czasie sesji burmistrz Paweł Pirek oraz przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Lech uroczyście podziękowali jej za lata poświęcone zarządzaniu placówką.

Kolejnym punktem programu sesji było przyznanie stypendium absolwentce szkoły średniej, rozpoczynającej naukę na studiach dziennych, oraz uczniom, którzy osiągają najlepsze wyniki w nauce, sporcie lub artystyczne.

Stypendium studenckie otrzymała Julita Nadwodna, absolwentka Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Zawodowych i świeżo upieczona studentka Wydziału Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej.

Kolejne stypendia trafiły do: Julii Kołacz (stypendium dla absolwenta szkoły podstawowej), Julii Wylezińskiej (stypendium artystyczne) oraz Arkadiusza Daniela (stypendium sportowe).

W trakcie sesji Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 Jolanta Fryga złożyła gratulacje absolwentce klasy ósmej Zuzannie Szpyrze za osiągnięcie najlepszego wyniku na egzaminie ósmoklasisty.

Po dodatek energetyczny do GOPS

Radni upoważnili kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie dodatku energetycznego. Zmiana została wprowadzona w wyniku reorganizacji pracy Urzędu Miejskiego, spadającej liczby wniosków o przyznanie dodatku oraz faktu, iż beneficjenci dodatku energetycznego są zazwyczaj beneficjentami innych świadczeń z GOPS. Burmistrz Paweł Pirek poinformował, że planowane jest również przekazanie do GOPS spraw związanych z przyznawaniem dodatków mieszkaniowych.

Szczepienia przeciwko pneumokokom

Radni przegłosowali uchwałę o wprowadzeniu na terenie gminy Brzeg Dolny programu szczepień przeciwko pneumokokom dla osób powyżej 50. roku życia. Z programu będzie można skorzystać w latach 2020-2024.

Stypendia gminne również dla uczniów Ossolińczyka

Podczas sesji radni dostosowali dotychczas obowiązujący program stypendialny dla uczniów do aktualnej sieci szkół prowadzonych przez Gminę Brzeg Dolny. W efekcie wprowadzonych zmian również uczniowie Liceum im. Józefa Maksymiliana Ossolińskiego będą mogli starać się o przyznanie stypendium.

Między sesjami – przede wszystkim PCM

W ostatnim czasie, jednym z najważniejszych tematów dla mieszkańców gmin powiatu wołowskiego jest sytuacja w powiatowej służbie zdrowia. Burmistrz Brzegu Dolnego właśnie jej poświęcił najwięcej miejsca w sprawozdaniu z okresu międzysesyjnego. Radni zostali poinformowani o zmianach w składzie Rady Nadzorczej – zmianie jej przewodniczącego oraz powołaniu Piotra Burdacha na stanowisko Prezesa Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie. – Łączę z tym wydarzeniem ogromne nadzieje – podsumowuje zmianę na stanowisku prezesa Paweł Pirek. – Myślę, że w końcu coś drgnie, że nowy prezes, który ma bardzo dobre kwalifikacje do pełnienia tej funkcji, potrafi nam wskazać, w jakim kierunku nasza powiatowa służba zdrowia może i powinna iść. Tak jak wypowiadałem się wcześniej, jeśli to będzie możliwe, jestem przeciwny dzieleniu spółki na mniejsze. Tak samo jest potrzebny oddział chirurgiczny czy położniczy, jak i oddział internistyczny, a taki jest pomysł jednego ze wspólników.

 

 

Polecamy