X Sesja Rady Powiatu Wołowskiego

W czwartek radni Rady Powiatu Wołowskiego spotkali się na X sesji. Jej tematem były przede wszystkim zmiany w budżecie na rok 2015 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej, a także powiatowa służba zdrowia.

Przed sesją odbyło się zgromadzenie wspólników spółki Powiatowe Centrum Medyczne, które podjęło kilka ważnych dla spółki uchwał. Radni chcą się spotkać z nową prezes PCM-u. Przewodnicząca Rady Teresa Maślanka obiecała, że takie spotkanie niedługo się odbędzie.

Rada stosunkiem głosów 11 „za” do 6 „przeciw” udzieliła pomocy finansowej gminom Wołów i Wińsko na realizację zadań inwestycyjnych związanych z budową dróg i parkingów w obydwu miejscowościach. Nie są to inwestycje na drogach powiatowych tylko gminnych, więc radni opozycyjni uważają, że tych inwestycji powiat nie powinien współfinansować. Starosta tłumaczył dofinansowanie chęcią współpracy z gminami – nową jakością współpracy. A swoistą orację wygłosił członek zarządu Wojciech Adamczak, który chciał przekonać opozycję do racji zarządu.

Gmina Brzeg Dolny nie otrzymała nigdy pieniędzy z powiatu na zadania realizowane na drogach gminnych. Dokładała się za to do zadań, które wykonywał powiat na drogach powiatowych. Teraz radni radzą by również burmistrz Brzegu Dolnego zwrócił się z wnioskiem do Zarządu Powiatu o dofinansowanie zadań inwestycyjnych na drogach gminnych.
Radosław Kozioł

Polecamy