Wyremontują ulicę 1 Maja

W  piątek 24 lipca w auli Liceum Ogólnokształcącego w Wołowie odbyła się XII sesja Rady Powiatu Wołowskiego. Posiedzenie zwołane zostało w trybie nadzwyczajnym na wniosek zarządu powiatu. Przedmiotem obrad było wprowadzenie zmian w budżecie powiatu wołowskiego oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Zwołanie sesji miało związek z przyznaniem powiatowi wołowskiemu środków finansowych w ramach tzw. „schetynówek” na remont drogi powiatowej, ul. 1 Maja w Brzegu Dolnym.

Na  relację z XII sesji Rady Powiatu Wołowskiego zapraszamy do naszego programu lokalnego  w środę po Aktualnościach.

Polecamy