Wybory do Izb Rolniczych

wybory-plakat-1-800x501

28 lipca odbyły się wybory do Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej w Powiecie Wołowskim. Dla Gminy Brzeg Dolny w radzie przewidziane były dwa mandaty.

Uprawnionych do głosowania było 667 osób, natomiast podczas głosowania pojawiło się jedynie 61 członków Izby Rolniczej, co daje tylko 9 % frekwencję. W wyborach wystartowało trzech rolników: Jerzy Truś, który otrzymał 41 głosów, Michał Kudryński, który uzyskał 34 głosy, natomiast Paweł Dziedzina zdobył 24 głosy. Każdy z głosujących mógł wskazać maksymalnie dwie kandydatury. W Radzie Powiatowej Brzeg Dolny reprezentować będą Jerzy Truś i Michał Kudryński. Paweł Dziedzina nie otrzymał mandatu.

Przewodniczącym  Okręgowej  Komisji Wyborczej był Jan Chodorski.

Inf.

Polecamy