Wizytacja na stopniu wodnym Malczyce

stopień wodny

Radni wraz z wiceburmistrzem Arturem Michałkiem odbyli wizytę na stopniu wodnym Malczyce. Spotkaniu przewodniczył kierownik Nadzoru Wodnego Paweł Łazik. Bardzo ważnym zadaniem piętrzenia wody jest zabezpieczenie stopnia w Wałach przed podmywaniem i utratą stateczności. Wybudowanie stopnia wodnego w Malczycach pozwoliło na zahamowanie erozji w korycie rzeki Odry.

Stopień wodny Malczyce jest położony we wsi Rzeczyca, wraz ze stopniami Rędzin i stopniem wodnym w Wałach są ważnymi elementami kaskady Odrzańskiej Drogi Wodnej. Budowa stopnia Malczyce rozpoczęła się w 1997 roku, dzięki intensywnym pracom i finansowaniu tej budowy w ostatnich latach, jako obiekt piętrzący, etap budowy został zakończony ze strony technicznej. Postępująca erozja denna spowodowała obniżenie poziomu zwierciadła rzeki o około 2,5 m w okolicy stopnia wodnego w Wałach. Skutkiem tego było przesuszenie terenów przyległych do Odry na szerokości 1 km, na których znajdują się łąki, grunty rolne i cenne lasy łęgowe. Obniżenie dna w korycie rzeki spowodowało zawężenie szlaku żeglownego i zmniejszenie głębokości tranzytowych. Dzięki tej inwestycji powstały możliwości ponownego nawodnienia tych terenów oraz otwarcie swobodnej żeglugi statków transportowych. Stopień wodny Malczyce składa się z jazu klapowego z przepławką dla ryb, jazu stałego, śluzy jednokomorowej i elektrowni wodnej wyposażonej w trzy turbiny. Cała inwestycja ma również za zadanie produkować „zieloną” energię elektryczną. Elektrownia wodna jest usytuowana w osi piętrzenia wody poniżej jej poziomu. Przewidywana produkcja energii wynosi 49.800 MWh rocznie. Kolejnym etapem prac jest zabezpieczenie cofki w rejonie Malczyc, modernizacja wałów przeciwpowodziowych, wykonanie korytarzy migracyjnych dla zwierząt oraz nasadzeń. Zrealizowanie tych zadań spełni wszystkie postanowienia z decyzji środowiskowej wydanej w 2009 roku. Termin zakończenia inwestycji przewidywany jest na 2023 rok.

KD

Polecamy