Walne Zebranie Stowarzyszenia Osadników

Stowarzyszenie Pierwszych Osadników Ziemi Dolnobrzeskiej funkcjonujące w gminie Brzeg Dolny od 2009 roku będzie niebawem obchodzić 10-lecie działalności. Temat ten był jednym z poruszonych na zwołanym zebraniu  Zarządu. Poza omawianymi planami na rok 2018 dyskutowano również o podjętych działaniach w roku 2017,
m.in.: o przeniesieniu Izby Pamięci z budynku Szkoły Podstawowej nr 5 do nowego lokum, które obecnie mieści się w budynku przy ulicy Zwycięstwa. Omówiono również zadania statutowe Stowarzyszenia.
Organizowane dla uczniów dolnobrzeskich szkół „żywe lekcje historii” są ciekawą alternatywą zajęć lekcyjnych. Młodzi ludzie, z większym zaciekawieniem dowiadują się o wydarzeniach z historii miasta.
W ubiegłym roku udało się również nawiązać współpracę z Centrum Historii Zajezdnia, które jest dziełem wrocławskiego Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”.

Plany na najbliższy rok obejmują przede wszystkim stworzenie nowej strony internetowej, która będzie bardziej atrakcyjna oraz zorganizowanie obchodów okrągłej 10-rocznicy założenia Stowarzyszenia Pierwszych Osadników Ziemi Dolnobrzeskiej.

Polecamy