Walne Zebranie Stowarzyszenia LGD „Kraina Łęgów Odrzańskich”

W związku z zakończeniem 4-letniej kadencji Zarządu i Komisji Rewizyjnej  Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich” oraz konieczności powołania nowego składu LGD KŁO, 24 czerwca w Ścinawie odbyło się sprawozdawczo – wyborcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „Kraina Łęgów Odrzańskich”.

Wszystkich przybyłych członków stowarzyszenia oraz gości przywitał prezes LGD KŁO Jarosław Paczkowski wraz z burmistrzem Ścinawy Krystianem Kosztyłą. Walne zebranie rozpoczęło się od omówienia działań prowadzonych w ostatniej kadencji oraz przedstawienia najważniejszych projektów realizowanych w latach 2016-2020. Głównymi zadaniami z którymi mierzy się LGD KŁO to m.in.: opracowanie i realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR), czyli wspieranie rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Kolejne ważne punkty w działalności stowarzyszenia to rozwój i kreowanie lokalnych produktów, ofert i usług turystycznych, oraz tworzenie infrastruktury turystycznej. Ważnym aspektem LGD KŁO jest promocja obszaru Krainy Łęgów Odrzańskich poprzez: organizację wydarzeń i imprez kulturalnych, turystycznych, sportowych, rekreacyjnych, opracowywanie, tworzenie i wydawanie materiałów promocyjnych, reklamowych i informacji. Przedstawione zostały plany na przyszłość Stowarzyszenia LGD „Kraina Łęgów Odrzańskich”. Zatwierdzono również sprawozdania finansowe i merytoryczne za 2019 r., wybrano nowego Pełnomocnika Walnego Zebrania, którym został Dariusz Stasiak oraz przeprowadzono wybory do Zarządu i Komisji Rewizyjnej na nową 4 letnią kadencję. Nowo powołany zarząd reprezentować będą: Renata Jakubowska-Pawlak, Julita Krzykała, Ryszard Czerw oraz Jarosław Paczkowski. W walnym zebraniu Stowarzyszenia LGD KŁO udział wziął przedstawiciel powiatu wołowskiego wicestarosta Jarosław Iskra, gminę Brzeg Dolny reprezentował zastępca burmistrza Artur Michałek, dyrektor MOSiR w Brzegu Dolnym Janusz Malik, prezes ZGK Arkadiusz Łuczak oraz przedstawiciele Gminy.

sj

 

Polecamy