Walne Zebranie OSP

Walne Zebranie OSP

W ostatnią sobotę 3 marca odbyło się Walne Zebranie OSP w Brzegu Dolnym.
Prezes OSP Monika Charłampowicz wraz z zastępcą Naczelnika OSP Mirkiem Maćko, wręczyli strażakom odznaczenia „Za wysługę lat”. Otrzymali je: Krystian Kucharski (25 lat), Bartłomiej Padło (20 lat), Kacper Strzelecki (10 lat).

Zbigniew Skorupa wraz z Prezes OSP Moniką Charłampowicz, przyznali medale „Za zasługi dla ratownictwa chemicznego PCC Rokita”.
W dniu 01.03.2018 r. w Brzegu Dolnym kapituła medalu „Za zasługi dla ratownictwa chemicznego PCC Rokita”, podjęła uchwałę na mocy której przyznano medal:
1) Za trud w wychowaniu i ukształtowaniu w duchu wartości i tradycji strażackiej aż czterech strażaków Zakładowej Służby Ratowniczej PCC Rokita, medal złoty „Za zasługi dla ratownictwa chemicznego PCC Rokita” Państwu Stanisławie i Józefowi Kaczor,
2) Za wieloletnią, wzorową, pełną oddania i zaangażowania w służbie w jednostce Zakładowej Służby Ratowniczej PCC Rokita, medal złoty Panu Komendantowi Janowi Kaczor.

W okresie sprawozdawczym poprzedzającym zebranie, uhonorowano następujących strażaków:
Uchwałą ZW ZOSP RP srebrny medal „Za zasługi dla Pożarnictwa” otrzymali: dh Zbigniew Skorupa, dh Eugeniusz Skorupka, dh Wojciech Spychaj.

Na zebraniu zostało przestawione sprawozdanie z działalności OSP, sprawozdanie finansowe za 2017 rok, sprawozdanie komisji rewizyjnej. Omówiono plan działalności i plan finansowy na rok 2018.

Obecny na zebraniu burmistrz Stanisław Jastrzębski, podziękował strażakom za poświęcenie związane z działalnością OSP oraz za prężne działanie jednostki. Obiecał nadal wspierać OSP w Brzegu Dolnym, poprzez doposażenie jej w nowy sprzęt ratowniczo-pożarniczy.

Prezes powiatowy ZOSP RP Józef Tatarczuk, pochwalił jednostkę, która jest najlepszą w powiecie i która uczestniczyła w największej liczbie akcji.

Przewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Pakulski, były nadleśniczy nadleśnictwa Oborniki Śląskie, podziękował wszystkim za trud i pracę podczas gaszenia pożarów lasu, którego sprawcą był podpalacz, jak również za pomoc i zaangażowanie w akcję  „złapania podpalacza”, która zakończyła się sukcesem.

Podczas Walnego Zebrania odbyły się wybory uzupełniające do Zarządu:
– z funkcji zastępcy Naczelnika zrezygnował dh Mirosław Maćko, w głosowaniu tajnym został wybrany dh Przemysław Antczak,
– z funkcji skarbnika zrezygnował dh Bartłomiej Padło, w głosowaniu tajnym została wybrana dh Kinga Jagielska.

Odbyły się również wybory uzupełniające do Komisji Rewizyjnej:
– z funkcji wiceprzewodniczącego zrezygnował dh Przemysław Antczak, w głosowaniu tajnym została wybrana dh Agnieszka Kasiewicz.

Zarząd OSP uzyskał jednogłośnie absolutorium za 2017 r.

Polecamy