Walka ze smogiem to problem ogólnopolski

Gmina Brzeg Dolny od kilkunastu lat podejmuje działania mające ograniczyć niską emisję i tym samym poprawić jakość powietrza.
Podstawowym celem Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) jest systemowe ograniczenie emisji substancji szkodliwych do atmosfery, poprzez kompleksową likwidację istniejących, nieefektywnych źródeł ciepła. Założony cel osiąga się m.in. poprzez wprowadzanie ekologicznych, energooszczędnych urządzeń grzewczych.
O niskiej emisji, nowej ustawie termomodernizacyjnej i wymianie starych pieców, mówi burmistrz Brzegu Dolnego Stanisław Jastrzębski.

 

Niska emisja i smog to problem, który dotyczy prawie całej Polski. Czy gmina Brzeg Dolny ma problem ze smogiem?

Według Raportu Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), 33 z 50 najbardziej zanieczyszczonych miast UE znajduje się w Polsce. Problem ten dotyczy miast o dużej koncentracji przemysłu. W Brzegu Dolnym aż takiej koncentracji nie mamy. Z badań Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska wynika, że narażone są przede wszystkim duże miasta, a z mniejszych na Dolnym Śląsku przoduje Nowa Ruda. Niska emisja to wydzielanie szkodliwych pyłów i gazów na niskiej wysokości, nie większej niż 40 m, z tym że większość kominów znajduje się na pułapie 10 m. Jest to emisja z kotłowni indywidualnych i spaliny samochodowe. Większość z nas kojarzy ten problem z okresem zimowym i paleniem w piecach. Nie możemy też zapominać o zanieczyszczeniach powietrza występujących nawet latem. W Brzegu Dolnym już kilkanaście lat temu rozpoczęliśmy działania ograniczające niską emisję, a co za tym idzie zjawisko smogu, które dotyka polskie miasta. Problem smogu jest problemem ogólnopolskim i ważnym elementem jest uświadamianie Polaków, że spalanie wszystkiego co popadnie w piecach, jest szkodliwe dla ludzi i środowiska. Podobnie stosowanie opału niskiej jakości. Z drugiej strony wiem, jakim wysiłkiem finansowym dla wielu rodzin jest przetrwanie sezonu grzewczego.

Jakie działania poprawiające jakość powietrza podjęto w Brzegu Dolnym?

Zacznę od tego, że w sezonie grzewczym jesteśmy w zdecydowanie lepszej sytuacji niż ościenne miasta. Kilka lat temu PCC Rokita założyła nowoczesne elektrofiltry na elektrociepłowni, ograniczając w znaczący sposób emisję szkodliwych substancji do powietrza, a przecież ta elektrociepłownia ogrzewa ok. 80% miasta. Już wiele lat temu podjęliśmy ogromny wysiłek budowy gazociągów na terenie Brzegu Dolnego. Wynikiem tego budynki, które nie są ogrzewane przez Rokitę, w większości bez ograniczeń korzystają z gazu. Praktycznie każdy w mieście ma możliwość wpięcia się do gazociągu. Przykładem jest nowe osiedle Leśmiana na Warzyniu, gdzie powstały budynki wielorodzinne. Każdy posiada indywidualny piec gazowy do ogrzewania mieszkania. Dodatkowo w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jest zapis, że nowe domy muszą być ogrzewane w sposób ekologiczny. Podsumowując, żaden inwestor, który na terenie naszej gminy buduje nowy dom, nie zainstaluje w nim pieca węglowego tzw. kopciucha. Kolejnym obszarem naszej działalności jest wymiana pieców w budynkach komunalnych. To jest kolejna duża i wieloletnia inwestycja gminy, może mało widoczna, ale podjęta po to, by wyeliminować możliwość korzystania z pieców węglowych. Ten proces trwa już wiele lat.

Czy gmina pomoże indywidualnym właścicielom w wymianie starych pieców?

Stoję na stanowisku, że walka ze smogiem i niską emisją to nie tylko wymiana pieców. Uważam, że potrzebnym aktem prawnym jest nowa ustawa o termomodernizacji. To ważny moment, ponieważ ta ustawa powinna dać narzędzia do walki ze smogiem. Jeszcze raz powtórzę, że wymiana starych pieców to tylko niewielka część działań, które powinniśmy podjąć. Kluczowa jest termomodernizacja budynków. Ocieplony dom to mniej zużytego opału i mniej strat ciepła. Ma to wtedy sens. Właściciele domów starszych, tych poniemieckich, będą musieli dostosować całą instalację grzewczą, wentylację i instalację pozyskiwania ciepłej wody. Jak widać wymiana pieców i pomoc gminy to nośne hasła, a tak naprawdę chodzi o duże inwestycje, które dla wielu rodzin mogą być problemem. Przygotowujemy się do tego, żeby wdrażać pomoc. Czekam na wejście w życie ustawy termomodernizacyjnej. Uważam, że w Polsce proces walki ze smogiem dopiero się rozpoczyna i nie zakończy w tym roku. Ten problem w całym kraju powinien być rozwiązany systemowo. Środki pomocowe najprawdopodobniej będą narastały. Myślę, że w latach następnych będą nawet łatwiejsze do pozyskania.

Zwracam się z prośbą do mieszkańców o wypełnienie ankiety, która pozwoli nam zorientować się, jaka jest skala zapotrzebowania na pomoc finansową, związaną z wymianą pieca.  Dzięki ankiecie będziemy wiedzieć ilu właścicieli budynków jednorodzinnych lub niewielkich domów kilkurodzinnych jest zainteresowanych taką pomocą.

 

 

Ankieta do pobrania TUTAJ


Ankieta do pobrania TUTAJ

Polecamy