W Pyszącej wybudowana zostanie świetlica

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 gmina Brzeg Dolny otrzymała dotację w wysokości 500 tysięcy złotych na budowę świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Pysząca.

Celem projektu jest poprawa dostępu do kultury oraz zwiększenie uczestnictwa w kulturze mieszkańców obszarów wiejskich poprzez budowę we wsi Pysząca świetlicy, pełniącej funkcję obiektu kulturalnego. Projekt jest odpowiedzią na potrzeby i oczekiwania społeczne, przyczyni się do przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i kulturalnemu jak również do podniesienia warunków życia i wzrostu tożsamości społeczności lokalnej wsi Pysząca.

Budowa świetlicy rozpocznie się w tym roku, wykonawca budowy zostanie wyłoniony w drodze przetargu.

Całkowity koszt inwestycji wynosi 927.817,72 zł. Gmina Brzeg Dolny wyda z budżetu na to zadanie 427.817,72 zł.

bk


Polecamy