Uwaga! Zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Miejskiego

korona

Od poniedziałku 19 października br., z uwagi na konieczność zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19, następują zmiany w sposobie obsługi interesantów w Urzędzie Miejskim w Brzegu Dolnym.

Budynek Główny i Oficyna zostają czasowo zamknięte dla interesantów. Pracownicy urzędu pracują jak dotychczas. Przed przyjściem do Urzędu Miejskiego należy telefonicznie skontaktować się z urzędnikiem, który udzieli informacji na temat sposobu załatwienia sprawy.

Jak załatwić sprawę osobiście?

W sprawach wymagających osobistego stawiennictwa tj. sporządzenia aktu zgonu, zawarcia małżeństwa, odebrania dowodu osobistego po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu godziny przyjęcia.

 • Urząd Stanu Cywilnego – tel. 71 319 51 17 wew. 137 (akty zgonu).
 • Ewidencja ludności – tel. 71 319 51 17, wew. 144 (dowody osobiste, meldunki).

Budynek – oficyna pałacowa, wejście C – zadzwoń dzwonkiem przy drzwiach. Pozostałe wejścia do tego budynku będą nieczynne.

Uwaga! Podania i wnioski składamy do skrzynki podawczej przed szklanymi drzwiami, na I piętrze Budynku Głównego.

Co zrobić, kiedy nie muszę przyjść osobiście?

W sprawach niewymagających osobistego stawiennictwa prosimy o kontakt drogą elektroniczną pod adresem e-mail: um@brzegdolny.pl, przez platformę ePUAP oraz telefonicznie pod wskazanymi numerami:

 • Sekretariat, Biuro Obsługi Klienta – tel. 71 319 51 17.
 • Geodezja – tel. 71 319 51 17, wew. 239, 240 (opłaty z tytułu przekształcenia w prawo własności).
 • Ochrona Środowiska – tel. 71 319 51 17, wew. 211 (wycinka drzew i krzewów).
 • Gospodarka komunalna – tel. 71 319 51 17, wew. 145 (kontenery na gruz, odbiór odpadów).
 • Architektura – tel. 71 319 51 17, wew. 217 (wypisy i wyrysy z planu, zajęcia pasa drogowego).
 • Inwestycje – tel. 71 319 51 17 wew. 205 (roboty budowlane).
 • Podatki – tel. 71 319 51 17 wew. 123, 125, 128 (opłaty za śmieci, podatki).
 • Sprawy mieszkaniowe – tel. 71 319 51 17, wew. 247, 230 (czynsze, mieszkania komunalne).
 • Wydział oświaty – tel. 71 319 51 17 wew. 219, 225, 234 (sprawy dotyczące placówek oświatowych).
 • Działalność gospodarcza – tel. 71 319 51 17, wew. 263 (rejestracja działalności).

Prosimy o ograniczenie do minimum wizyt w Urzędzie Miejskim w Brzegu Dolnym.

Polecamy