Uwaga – ważny komunikat

Szanowni Państwo,
w związku z pojawiającymi się informacjami, o organizowanym w dniu 15 listopada 2021 r. spotkaniu w świetlicy w Pogalewie Wielkim, które dotyczyć ma wymiany kotłów i Programu Czyste Powietrze.
Gmina Brzeg Dolny informuje, iż nie jest organizatorem tego spotkania oraz nie bierze odpowiedzialności za treści przekazane na tym spotkaniu. Jest to prywatna inicjatywa przedsiębiorcy PHU AP SERVICE ARTUR ZIOŁO z Wilkszyna, który nie posiada pełnomocnictw do występowania w imieniu Gminy Brzeg Dolny.
Przypominamy, że Gmina Brzeg Dolny prowadzi punkt konsultacyjno-informacyjny Programu Czyste Powietrze, we wtorki i czwartki w godzinach 10-15. Informacje o spotkaniach dotyczących
Programu Czyste Powietrze, organizowanych przez Gminę, będą Państwu przekazywane oficjalnymi kanałami, w tym w szczególności będą zamieszczone na stronie www.brzegdolny.pl.

Polecamy