Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest

rot_azbest

„Odbiór i utylizacja azbestowych pokryć dachowych w ramach realizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Brzeg Dolny na lata 2020-2032” – X etap”

W związku z ogłoszonym przez WFOŚiGW we Wrocławiu konkursowym naborem wniosków związanych z usuwaniem azbestu na rok 2021, Gmina Brzeg Dolny w dniu 22.06.2021 r. złożyła wniosek o dofinansowanie zadania pn.: Odbiór i utylizacja azbestowych pokryć dachowych w ramach realizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Brzeg Dolny na lata 2020-2032” – X etap” na kwotę 6 104,00 zł. Przedmiotem wniosku był demontaż, transport i utylizacja pokryć azbestowych z 9 nieruchomości oraz transport i utylizacja z 6 nieruchomości znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Brzeg Dolny. W dniu 21.07.2021 r. Gminie Brzeg Dolny zostało przyznane dofinansowanie w kwocie 6 104,00 zł. W wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na realizację w/w zadania została wybrana firma EKO-MIX ul. Grabiszyńska 163, 50-950 Wrocław. Umowa dotacji została zawarta dnia 22 listopada 2021 r. W ramach realizacji zadania usunięto w sumie 27,79 Mg pokryć azbestowych z 15 nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Brzeg Dolny, a całkowity koszt zadania wyniósł 27 011,88 zł.

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Polecamy